Jednodniowa wycieczka do Warszawy

Szlakiem wiary i męczeństwa

Jednodniowa wycieczka do Warszawy

Termin: 29 października 2016

Program wycieczki:

Wyjazd w godzinach rannych (godz.6)

Przyjazd do Warszawy – zwiedzanie:

- Muzeum Powstania Warszawskiego (indywidualnie około 2 godzin)

- Msza św. w kościele św. Benona gdzie w roku 1787 osiedlił się Klemens Hofbauer z kilkoma zakonnymi współbraćmi, dając początek niezwykle dynamicznej wspólnocie. Z bardzo skromnych początków, przy nikłych możliwościach finansowych, rozwinął się tu wspaniały ośrodek duszpasterski, a także społeczno-wychowawczy. Ten okres gorliwej pracy duszpasterskiej zjednał św. Klemensowi tytuł Apostoła Warszawy, redemptorystom zwanym tutaj popularnie „Benonitami" powszechny szacunek.

- Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Starego Miasta, Archikatedra św. Jana, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Krakowskie Przedmieście, Plac Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, Plac Teatralny. Obiad       w restauracji. (około 3 godzin) do 17:30 – czas wolny

- Nawiedzenie grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki gdzie przybywają liczne pielgrzymki a modlitwa pielgrzymów staje się źródłem nawróceń.

19:00 Wyjazd w drogę powrotną do Torunia

Przyjazd w godzinach 22-23

Cena:130 zł (przy grupie 45 osób)

W cenie :

- Przejazd autokarem

- Opieka pilota

- Bilety wstępu do Muzeum Powstania Warszawskiego

- Przewodnik

- Obiad

- Ubezpieczenie