PIELGRZYMKA 

WSCHODNIE RUBIEŻE POLSKI 

i wizyta we LWOWIE


TERMIN: 16.06-21.06.2018

LUBELSZCZYZNA jest malowniczą krainą pofałdowanych pagórków lessowych
i unikatowych w tej części kraju, jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Okolica wyróżnia się pięknem krajobrazów i specyficzną atmosferą, w której pobrzmiewają echa radosnych pieśni chasydów i i gmin żydowskich miasteczek, zamilkłych nagle i na zawsze. Pozostały po nich kamienne pamiątki : synagogi, mykwy i kirkuty.

SANDOMIERZ - ZAMOŚĆ - ROZTOCZE – LWÓW ( UKRAINA ) - SANOK - LESKO – SOLINA - BLIZNE - ŁAŃCUT

DZIEŃ 1
Godz. 4.45 - Zbiórka pielgrzymów w miejscu uzgodnionym z organizatorem.
Godz. 5.00 wyjazd z Torunia i przejazd do SANDOMIERZA - malowniczo położonego na nadwiślańskiej skarpie, jednego z najpiękniejszych miast w Polsce, wpisanego do rejestru zabytków jako zespołu urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowego. Spacer po mieście., w czasie którego zobaczymy XIV – wieczny zamek Kazimierzowski, dawną siedzibę królów i książąt polskich, najstarszy i najcenniejszy zespół klasztorny dominikanów z kościołem św. Jakuba z XIII w., bramę Opatowską, gotycką bazylikę archikatedralną ze wspaniale zachowaną polichromią, dom Długosza, zabytkowy spichlerz oraz Collegium Gostomianum – najstarszą szkołę średnią w kraju. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do ZAMOŚCIA, "perły architektury Renesansu”, nazywanego Padwą Północy, miasta umieszczonego na światowej liście dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie : regularny Rynek Wielki o wymiarach 100 × 100 m z ratuszem i tzw. kamienicami ormiańskimi, a także fragmenty umocnień obronnych, bramy miejskie, Katedra, Pałac i Akademia Zamoyskich. Przejazd teren ROZTOCZA i zwiedzanie: Szczebrzeszyn, Zwierzyniec z zespołem kościoła św. Jana Nepomucena „Na Wyspie” z XVIII-XX i z okazałą roślinnością, Górecko Kościelne, Gorajec z drewnianą cerkwią z XVI w., Krasnobród z perłą jaką jest Sanktuarium Maryjne. Zwiedzanie sanktuarium i msza św. dla pielgrzymów. Barokowy zespół klasztorny dominikanów wraz z Kościołem pw. Nawiedzenia Najświętszej M. Panny, wybudowany w latach 1690-1699, został ufundowany przez Marysieńkę Sobieską jako wotum wdzięczności za uzdrowienie. Krasnobród to ponadregionalny ośrodek kultu religijnego. W zabudowaniach klasztoru mieści się Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej. Powrót do miejsca zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3
Wczesne śniadanie lub suchy prowiant. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd na Ukrainę. Przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej. Przejazd do LWOWA i zwiedzania miasta: Katedra Wniebowzięcia NMP. Uczestnictwo w Mszy Św., Katedra św. Jury, Kaplica Boimów, Pałac Lubomirskich, Wysoki Zamek, Kościół i Klasztor Dominikanów, Katedra Ormiańska, Opera Lwowska, Cerkiew Zaśnięcia NMP, Hotel "George", Aleja Wolności z pomnikiem Adama Mickiewicza. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4  
Śniadanie. Przejazd na Cmentarz Łyczakowski (spoczywa tu m.in. M. Konopnicka, G. Zapolska) i odrestaurowany Cmentarz Orląt Lwowskich. Dalsze zwiedzanie miasta : budynek dwroca kolejowego - przepiękna secesja lwowska, pałac Sapiehów, budynek Ossolineum, najstarsza lwowska Apteka - Muzeum, Hotel "George", klasztor kościół Bernardynów, Park Kościuszki ( obecnie Iwana Franki – dawny Ogród Jezuicki), Cerkiew Wołoska. W godzinach popołudniowych wyjazd z Lwowa i przejazd do Polski. Przekroczenie granicy ukraińsko – polskiej. Przyjazd do hotelu, późna obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przyjazd do SANOKA. Patronem miasta jest Archanioł Michał, a od 2006 r. również św. Zygmunt Gorazdowski. Zwiedzanie miasta : zamek sanocki, gdzie po śmierci króla Władysława Jagiełły wychowywali się jego synowie, rynek z ratuszem i pomnikiem Zdzisława Beksińskiego, kościół franciszkański – neoromański kościół i zespół klasztorny z XVII w., pomnik Józefa Szwejka – Ławeczka, odsłonięty 6 czerwca 2003 r. jako pierwszy w Polsce i piąty na świecie, ulica 3 Maja w Sanoku - mierząca 170 m długości, obecnie deptak, przy której zachowała się XIX w. zabudowa miejska.
Przejazd do centrum LESKA. Zwiedzanie miasta: zamek Kmitów z zachowanymi elementami dawnej budowli obronnej, znajdujący się na wzgórzu nad Sanem. Zamek był kilkakrotnie przebudowywany, obecnie mieści sie w nim hotel, późnogotycki kościół Nawiedzenia NMP, synagoga, kirkut żydowski. Następnie przejazd do MYCZKOWIC. Zwiedzimy Ogród Biblijny.
Jest on nie tylko nowym sposobem upiększenia otoczenia roślinnością bliskiego wschodu, ale przede wszystkim stanowi specyficzny zapis teologii biblijnej. Przejazd wzdłuż Zalewu Solińskiego do SOLINY. Rejs statkiem po Zalewie Solińskim. Zwiedzanie zapory - spacer po zaporze. W drodze powrotnej zatrzymamy się w GÓRZANCE. Zwiedzimy drewnianą świątynię z największą osobliwością świątyni , jaką jest drewniany ikonostas z około 1760 roku. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do niewielkiej miejscowości BLIZNE, gdzie znajduje się unikatowy w skali światowej zespół kościelno-plebański. Drewniany kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych z XV lub XVI w. zbudowany w stylu gotyckim z jodłowych bali z bezcenną polichromią ( wewnątrz ) jest jednym z najcenniejszych obiektów drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Zwiedzanie zespołu kościelno-plebańskiego i uczestnictwo w Mszy Św.
Przejazd do ŁAŃCUTA – gdzie znajduje się jedna z najpiękniejszych i najokazalszych oraz najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce. Zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego: wnętrza pałacowe z licznymi zbiorami dzieł sztuki, eksponaty dotyczące historii miasta i regionu oraz zbiory sztuki cerkiewnej, powozownia z kolekcją pojazdów konnych i storczykarnia. Spacer po rozległym, przepięknie utrzymanym parku, ocienionych starodrzewem, ozdobionym rzeźbami, fontannami.
Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do miejsca wsiadania w godzinach wieczornych/nocnych..

Uwaga : Program zwiedzania jest uzależniony od warunków lokalnych. O kolejności realizacji poszczególnych punktów programu decyduje pilot w uzgodnieniu z opiekunem duchowym.

CENA PIELGRZYMKI:   1.100,00 zł / os.
CENA OBEJMUJE:
 przejazd autokarem o podwyższonym standardzie z pełnym wyposażeniem : uchylne siedzenia, klimatyzacja, caffe- bar, toaleta , odtwarzacz CD i DVD,
 2 noclegi w hotelu ***/** w Zamościu w pokojach 2 - 3 osobowych z łazienką,
 1 nocleg w hotelu ***/** w Lwowie lub okolicach ,
   2 noclegi w hotelu ***/** w Sanoku lub okolicach ,
 wyżywienie : 5 śniadań i 5 obiadokolacji ( napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo we własnym zakresie ),
 opiekę pilota na całej trasie; pilot nie jest przewodnikiem , jedynie udziela informacji turystycznej,
   obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny TFG
 ubezpieczenie grupowe "SIGNAL IDUNA " od kosztów leczenia KL i nastepstw nieszczęśliwych wypadków NNW
UWAGI !
1. Kalkulacja została sporządzona w oparciu o ceny z dnia 01.10.2017. W przypadku znacznych podwyżek kursu EUR, cen usług i kosztów transportowych oraz elementów kalkulacji od nas niezależnych, cena może ulec zmianie.
2. Dopłata do pokoju 1 osobowego wynosi 180,00 PLN
3. Na bilety wstępu, opłatę przewodników lokalnych, wjazdy do miast oraz sprzęt audio – giude, city -tax należy zabezpieczyć 200,00 PLN (ceny obowiązujące na dzień 01.10.2017 r.) - płatne pilotowi i do rozliczenia przez pilota.